ProtocolViolationException.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

SerializationInfo Wypełnia dane wymagane do serializacji obiektu docelowego.Populates a SerializationInfo with the data required to serialize the target object.

public:
 override void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext);
public override void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit

Parametry

serializationInfo
SerializationInfo

SerializationInfo Do wypełnienia danymi.The SerializationInfo to populate with data.

streamingContext
StreamingContext

A StreamingContext określa miejsce docelowe dla tej serializacji.A StreamingContext that specifies the destination for this serialization.

Implementuje

Uwagi

Wszystkie obiekty zawarte w SerializationInfo elemencie są automatycznie śledzone i serializowane przez program formatujący.Any objects included in the SerializationInfo are automatically tracked and serialized by the formatter.

Dotyczy