SocketReceiveMessageFromResult.ReceivedBytes Pole

Definicja

Liczba odebranych bajtów.The number of bytes received. ReceiveMessageFromAsync(Socket, ArraySegment<Byte>, SocketFlags, EndPoint) Jeśli operacja nie powiedzie się, ta wartość będzie równa 0.If the ReceiveMessageFromAsync(Socket, ArraySegment<Byte>, SocketFlags, EndPoint) operation is unsuccessful, this value will be 0.

public: int ReceivedBytes;
public int ReceivedBytes;
val mutable ReceivedBytes : int
Public ReceivedBytes As Integer 

Wartość pola

Dotyczy