WebResponse.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Przestroga

Serialization has been deprecated for WebResponse.

Wypełnia obiekt SerializationInfo danymi potrzebnymi do serializacji obiektu docelowego.

protected:
 virtual void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext);
protected virtual void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
[System.Obsolete("Serialization has been deprecated for WebResponse.")]
protected virtual void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
abstract member GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
[<System.Obsolete("Serialization has been deprecated for WebResponse.")>]
abstract member GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Protected Overridable Sub GetObjectData (serializationInfo As SerializationInfo, streamingContext As StreamingContext)

Parametry

serializationInfo
SerializationInfo

Element SerializationInfo do wypełnienia danymi.

streamingContext
StreamingContext

Element StreamingContext określający miejsce docelowe tej serializacji.

Atrybuty

Uwagi

Wszystkie obiekty zawarte w obiekcie SerializationInfo są automatycznie śledzone i serializowane przez program formatujący.

Dotyczy