WebResponse.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Wypełnia SerializationInfo dane, które są konieczne do serializacji obiektu docelowego.Populates a SerializationInfo with the data that is needed to serialize the target object.

protected:
 virtual void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext);
protected virtual void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
abstract member GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Protected Overridable Sub GetObjectData (serializationInfo As SerializationInfo, streamingContext As StreamingContext)

Parametry

serializationInfo
SerializationInfo

SerializationInfoDo wypełnienia danymi.The SerializationInfo to populate with data.

streamingContext
StreamingContext

A StreamingContext określa miejsce docelowe dla tej serializacji.A StreamingContext that specifies the destination for this serialization.

Uwagi

Wszystkie obiekty zawarte w elemencie SerializationInfo są automatycznie śledzone i serializowane przez program formatujący.Any objects included in the SerializationInfo are automatically tracked and serialized by the formatter.

Dotyczy