PrintJobPriority Wyliczenie

Definicja

Określa nienumeryczny priorytet zadania drukowania względem innych zadań drukowania w kolejce wydruku.Specifies a non-numerical priority for a print job relative to other print jobs in the print queue.

public enum class PrintJobPriority
public enum PrintJobPriority
type PrintJobPriority = 
Public Enum PrintJobPriority
Dziedziczenie
PrintJobPriority

Pola

Default 1

Zadanie, które ma DefaultPriority dla PrintQueueStream .A job that has the DefaultPriority for the PrintQueueStream.

Maximum 99

Zadanie o najwyższym priorytecie.A job that has the highest priority.

Minimum 1

Zadanie o najniższym priorytecie.A job that has the lowest priority.

None 0

Zadanie, które nie ma priorytetu bez wartości numerycznych.A job that has no non-numerical priority.

Dotyczy