PrintQueueCollection.SyncRoot Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do PrintQueueCollection .Gets an object that can be used to synchronize access to the PrintQueueCollection.

public:
 static property System::Object ^ SyncRoot { System::Object ^ get(); };
public static object SyncRoot { get; }
member this.SyncRoot : obj
Public Shared ReadOnly Property SyncRoot As Object

Wartość właściwości

Object

Object, Który może służyć do synchronizowania dostępu do kolekcji.A Object that can be used to synchronize access to the collection.

Dotyczy