PrintServerEventLoggingTypes Wyliczenie

Definicja

Określa typy zdarzeń, które mogą być rejestrowane przez PrintServer .Specifies the types of events that can be logged by a PrintServer.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class PrintServerEventLoggingTypes
[System.Flags]
public enum PrintServerEventLoggingTypes
[<System.Flags>]
type PrintServerEventLoggingTypes = 
Public Enum PrintServerEventLoggingTypes
Dziedziczenie
PrintServerEventLoggingTypes
Atrybuty

Pola

LogAllPrintingEvents 5

Wszystkie zdarzenia drukowania.All printing events.

LogPrintingErrorEvents 2

Zdarzenia błędów do drukowania.Error events for printing.

LogPrintingInformationEvents 4

Zdarzenia informacyjne do drukowania.Information events for printing.

LogPrintingSuccessEvents 1

Zdarzenia związane z drukowaniem zakończone powodzeniem.Successful printing events.

LogPrintingWarningEvents 3

Zdarzenia ostrzegawcze.Warning events.

None 0

Brak zdarzeń.No events.

Uwagi

Użyj tego wyliczenia, aby podać wartości EventLog właściwości PrintServer .Use this enumeration to provide the values for the EventLog property of the PrintServer.

Dotyczy