ManifestResourceAttributes Wyliczenie

Definicja

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class ManifestResourceAttributes
[System.Flags]
public enum ManifestResourceAttributes
[<System.Flags>]
type ManifestResourceAttributes = 
Public Enum ManifestResourceAttributes
Dziedziczenie
ManifestResourceAttributes
Atrybuty

Pola

Private 2

Zasób nie jest eksportowany z zestawu.The resource is not exported from the assembly.

Public 1

Zasób jest eksportowany z zestawu.The resource is exported from the assembly.

VisibilityMask 7

Maskuje tylko atrybuty dotyczące widoczności.Masks just the visibility-related attributes.

Dotyczy