CustomAttribute Struktura

Definicja

public value class CustomAttribute
public struct CustomAttribute
type CustomAttribute = struct
Public Structure CustomAttribute
Dziedziczenie
CustomAttribute

Właściwości

Constructor

Pobiera Konstruktor (MethodDefinitionHandle lub MemberReferenceHandle) niestandardowego typu atrybutu.Gets the constructor (the MethodDefinitionHandle or MemberReferenceHandle) of the custom attribute type.

Parent

Pobiera uchwyt jednostki metadanych, do której jest stosowany atrybut.Gets the handle of the metadata entity the attribute is applied to.

Value

Pobiera wartość atrybutu.Gets the value of the attribute.

Metody

DecodeValue<TType>(ICustomAttributeTypeProvider<TType>)

Dekoduje argumenty zakodowane w obiekcie blob wartości.Decodes the arguments encoded in the value blob.

Dotyczy