MethodBodyStreamEncoder.MethodBody Struktura

Definicja

Opisuje treść metody.Describes a method body. Ta klasa jest przeznaczona do użycia wraz z klasą MethodBodyStreamEncoder.This class is meant to used along with the MethodBodyStreamEncoder class.

public: value class MethodBodyStreamEncoder::MethodBody
public struct MethodBodyStreamEncoder.MethodBody
type MethodBodyStreamEncoder.MethodBody = struct
Public Structure MethodBodyStreamEncoder.MethodBody
Dziedziczenie
MethodBodyStreamEncoder.MethodBody

Właściwości

ExceptionRegions

Pobiera obiekt kodera, który może być używany do kodowania regionów wyjątków do treści metody.Gets an encoder object that can be used to encode exception regions to the method body.

Instructions

Pobiera obiekt BLOB zarezerwowany na potrzeby instrukcji.Gets a blob reserved for instructions.

Offset

Pobiera przesunięcie treści zakodowanej metody w strumieniu treści metody.Gets the offset of the encoded method body in the method body stream.

Dotyczy