NamespaceDefinition Struktura

Definicja

public value class NamespaceDefinition
public struct NamespaceDefinition
type NamespaceDefinition = struct
Public Structure NamespaceDefinition
Dziedziczenie
NamespaceDefinition

Właściwości

ExportedTypes

Pobiera wszystkich wyeksportowanych typy, które znajdują się bezpośrednio w przestrzeni nazw.Gets all exported types that reside directly in a namespace.

Name

Pobiera niekwalifikowana nazwa definicji przestrzeni nazw.Gets the unqualified name of the namespace definition.

NamespaceDefinitions

Pobiera definicje przestrzeni nazw, które są bezpośrednimi elementami podrzędnymi bieżącej definicji przestrzeni nazw.Gets the namespace definitions that are direct children of the current namespace definition.

Parent

Pobiera nadrzędna przestrzeń nazw.Gets the parent namespace.

TypeDefinitions

Pobiera wszystkie definicje typów, które znajdują się bezpośrednio w przestrzeni nazw.Gets all type definitions that reside directly in a namespace.

Dotyczy