ResourceAttributes Wyliczenie

Definicja

Określa atrybuty zasobu manifestu.Specifies the attributes for a manifest resource.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class ResourceAttributes
[System.Flags]
public enum ResourceAttributes
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum ResourceAttributes
[System.Flags]
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum ResourceAttributes
[<System.Flags>]
type ResourceAttributes = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
type ResourceAttributes = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type ResourceAttributes = 
Public Enum ResourceAttributes
Dziedziczenie
ResourceAttributes
Atrybuty

Pola

Private 2

Maska używana do pobierania zasobów manifestu prywatnego.A mask used to retrieve private manifest resources.

Public 1

Maska używana do pobierania zasobów manifestu publicznego.A mask used to retrieve public manifest resources.

Dotyczy