AsyncIteratorMethodBuilder.Complete Metoda

Definicja

Oznacza iterację jako zakończoną, niezależnie od tego, czy powiodła się czy w inny sposób.Marks iteration as being completed, whether successfully or otherwise.

public:
 void Complete();
public void Complete ();
member this.Complete : unit -> unit
Public Sub Complete ()

Dotyczy