CallerFilePathAttribute Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy CallerFilePathAttribute klasy.Initializes a new instance of the CallerFilePathAttribute class.

public:
 CallerFilePathAttribute();
public CallerFilePathAttribute ();
Public Sub New ()

Dotyczy