ConfiguredValueTaskAwaitable Struktura

Definicja

Zapewnia oczekiwany typ, który umożliwia skonfigurowanie oczekujących w ValueTask.Provides an awaitable type that enables configured awaits on a ValueTask.

public value class ConfiguredValueTaskAwaitable
public struct ConfiguredValueTaskAwaitable
type ConfiguredValueTaskAwaitable = struct
Public Structure ConfiguredValueTaskAwaitable
Dziedziczenie
ConfiguredValueTaskAwaitable

Metody

GetAwaiter()

Zwraca obiekt await dla tego ConfiguredValueTaskAwaitable wystąpienia.Returns an awaiter for this ConfiguredValueTaskAwaitable instance.

Dotyczy