ICriticalNotifyCompletion.UnsafeOnCompleted(Action) Metoda

Definicja

Planuje akcję kontynuacji, która jest wywoływana po zakończeniu wystąpienia.Schedules the continuation action that's invoked when the instance completes.

public:
 void UnsafeOnCompleted(Action ^ continuation);
[System.Security.SecurityCritical]
public void UnsafeOnCompleted (Action continuation);
abstract member UnsafeOnCompleted : Action -> unit
Public Sub UnsafeOnCompleted (continuation As Action)

Parametry

continuation
Action

Akcja do wywołania po zakończeniu operacji.The action to invoke when the operation completes.

Atrybuty

Wyjątki

Argument continuation ma wartość null (Nothing w Visual Basic).The continuation argument is null (Nothing in Visual Basic).

Uwagi

W przeciwieństwie do zakończono, UnsafeOnCompleted nie musi propagować informacji o kontekście wykonywania.Unlike OnCompleted, UnsafeOnCompleted doesn't have to propagate ExecutionContext information.

Dotyczy

Zobacz też