ValueTaskAwaiter<TResult> Struktura

Definicja

Zapewnia oczekujące dla ValueTask<TResult>.Provides an awaiter for a ValueTask<TResult>.

generic <typename TResult>
public value class ValueTaskAwaiter : System::Runtime::CompilerServices::ICriticalNotifyCompletion
public struct ValueTaskAwaiter<TResult> : System.Runtime.CompilerServices.ICriticalNotifyCompletion
type ValueTaskAwaiter<'Result> = struct
    interface ICriticalNotifyCompletion
    interface INotifyCompletion
Public Structure ValueTaskAwaiter(Of TResult)
Implements ICriticalNotifyCompletion

Parametry typu

TResult
Dziedziczenie
ValueTaskAwaiter<TResult>
Implementuje

Właściwości

IsCompleted

Pobiera wartość wskazującą, czy ValueTask<TResult> została ukończona.Gets a value that indicates whether the ValueTask<TResult> has completed.

Metody

GetResult()

Pobiera wynik ValueTask.Gets the result of the ValueTask.

OnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji dla tego ValueTask<TResult>.Schedules the continuation action for this ValueTask<TResult>.

UnsafeOnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji dla tego ValueTask.Schedules the continuation action for this ValueTask.

Dotyczy