TYPEATTR.dwReserved Pole

Definicja

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.Reserved for future use.

public: int dwReserved;
public int dwReserved;
val mutable dwReserved : int
Public dwReserved As Integer 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy