VARDESC.elemdescVar Pole

Definicja

Zawiera typ zmiennej.Contains the variable type.

public: System::Runtime::InteropServices::ELEMDESC elemdescVar;
public System.Runtime.InteropServices.ELEMDESC elemdescVar;
val mutable elemdescVar : System.Runtime.InteropServices.ELEMDESC
Public elemdescVar As ELEMDESC 

Wartość pola

Dotyczy