VARDESC.memid Pole

Definicja

Wskazuje identyfikator elementu członkowskiego zmiennej.Indicates the member ID of a variable.

public: int memid;
public int memid;
val mutable memid : int
Public memid As Integer 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat VARDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about VARDESC, see the MSDN Library.

Dotyczy