FormatterAssemblyStyle Wyliczenie

Definicja

Wskazuje metodę, która będzie używana podczas deserializacji do lokalizowania i ładowania zestawów.Indicates the method that will be used during deserialization for locating and loading assemblies.

public enum class FormatterAssemblyStyle
public enum FormatterAssemblyStyle
[System.Serializable]
public enum FormatterAssemblyStyle
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum FormatterAssemblyStyle
type FormatterAssemblyStyle = 
[<System.Serializable>]
type FormatterAssemblyStyle = 
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type FormatterAssemblyStyle = 
Public Enum FormatterAssemblyStyle
Dziedziczenie
FormatterAssemblyStyle
Atrybuty

Pola

Full 1

W trybie pełnym zestaw używany podczas deserializacji musi być zgodny z dokładnie zestawem użytym podczas serializacji.In full mode, the assembly used during deserialization must match exactly the assembly used during serialization. LoadMetoda Assembly klasy jest używana do ładowania zestawu.The Load method of the Assembly class is used to load the assembly.

Simple 0

W trybie prostym zestaw używany podczas deserializacji nie musi być zgodny z dokładnie zestawem użytym podczas serializacji.In simple mode, the assembly used during deserialization need not match exactly the assembly used during serialization. Numery wersji nie muszą być zgodne, ponieważ LoadWithPartialName Metoda jest używana do ładowania zestawu.Specifically, the version numbers need not match as the LoadWithPartialName method is used to load the assembly.

Dotyczy