ImportOptions Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ImportOptions.Initializes a new instance of the ImportOptions class.

public:
 ImportOptions();
public ImportOptions ();
Public Sub New ()

Dotyczy