SerializationBinder Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy SerializationBinder.Initializes a new instance of the SerializationBinder class.

protected:
 SerializationBinder();
protected SerializationBinder ();
Protected Sub New ()

Dotyczy