GenericAcl Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy GenericAcl.Initializes a new instance of the GenericAcl class.

protected:
 GenericAcl();
protected GenericAcl ();
Protected Sub New ()

Dotyczy