DSAParameters.Seed Pole

Definicja

Określa inicjator dla DSA algorytmu.Specifies the seed for the DSA algorithm.

public: cli::array <System::Byte> ^ Seed;
public byte[] Seed;
val mutable Seed : byte[]
Public Seed As Byte() 

Wartość pola

Byte[]

Uwagi

Inicjator jest numerem bazowym używanym do generowania liczb pseudolosowych.The seed is the base number used for the generation of pseudo-random numbers.

Dotyczy

Zobacz też