ECPoint Struktura

Definicja

Reprezentuje parę współrzędnych (X, Y) dla struktur kryptografii krzywej eliptycznej (ECC).Represents a (X,Y) coordinate pair for elliptic curve cryptography (ECC) structures.

public value class ECPoint
public struct ECPoint
type ECPoint = struct
Public Structure ECPoint
Dziedziczenie
ECPoint

Pola

X

Przedstawia współrzędną X.Represents the X coordinate.

Y

Przedstawia współrzędną Y.Represents the Y coordinate.

Dotyczy