SubjectIdentifierType Wyliczenie

Definicja

SubjectIdentifierTypeWyliczenie definiuje typ identyfikatora podmiotu.The SubjectIdentifierType enumeration defines the type of subject identifier.

public enum class SubjectIdentifierType
public enum SubjectIdentifierType
type SubjectIdentifierType = 
Public Enum SubjectIdentifierType
Dziedziczenie
SubjectIdentifierType

Pola

IssuerAndSerialNumber 1

Podmiot jest identyfikowany przez wystawcę certyfikatu i numer seryjny.The subject is identified by the certificate issuer and serial number.

NoSignature 3

Podmiot jest identyfikowany jako przejmowanie części operacji sprawdzania integralności, która używa tylko algorytmu wyznaczania wartości skrótu.The subject is identified as taking part in an integrity check operation that uses only a hashing algorithm.

SubjectKeyIdentifier 2

Podmiot jest identyfikowany przez skrót klucza publicznego podmiotu.The subject is identified by the hash of the subject's public key. Używany algorytm wyznaczania wartości skrótu jest określany przez pakiet algorytmu sygnatury w certyfikacie podmiotu.The hash algorithm used is determined by the signature algorithm suite in the subject's certificate.

Unknown 0

Typ identyfikatora podmiotu jest nieznany.The type of subject identifier is unknown.

Dotyczy

Zobacz też