BaseAddressElementCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BaseAddressElementCollection.Initializes a new instance of the BaseAddressElementCollection class.

public:
 BaseAddressElementCollection();
public BaseAddressElementCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy