Single.IsFinite(Single) Metoda

Definicja

Określa, czy określona wartość jest skończona (zero, subnormal lub Normal).Determines whether the specified value is finite (zero, subnormal or normal).

public:
 static bool IsFinite(float f);
public static bool IsFinite (float f);
static member IsFinite : single -> bool
Public Shared Function IsFinite (f As Single) As Boolean

Parametry

f
Single

Liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji.A single-precision floating-point number.

Zwraca

Boolean

true Jeśli określona wartość jest skończona (zero, subnormal lub Normal); w przeciwnym razie false .true if the specified value is finite (zero, subnormal or normal); otherwise, false.

Dotyczy