Single.IsSubnormal(Single) Metoda

Definicja

Określa, czy określona wartość jest w trybie normalnym.Determines whether the specified value is subnormal.

public:
 static bool IsSubnormal(float f);
public static bool IsSubnormal (float f);
static member IsSubnormal : single -> bool
Public Shared Function IsSubnormal (f As Single) As Boolean

Parametry

f
Single

Liczba zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji.A single-precision floating-point number.

Zwraca

Boolean

true Jeśli f jest w trybie normalnym; false w przeciwnym razie.true if f is subnormal; false otherwise.

Dotyczy