EncoderFallbackException.CharUnknownHigh Właściwość

Definicja

Pobiera znak "High Component" pary zastępczej, która spowodowała wyjątek.Gets the high component character of the surrogate pair that caused the exception.

public:
 property char CharUnknownHigh { char get(); };
public char CharUnknownHigh { get; }
member this.CharUnknownHigh : char
Public ReadOnly Property CharUnknownHigh As Char

Wartość właściwości

Char

Znak wysokiego składnika pary zastępczej, która nie może być zaszyfrowana.The high component character of the surrogate pair that cannot be encoded.

Dotyczy