JsonElement.GetRawText Metoda

Definicja

Pobiera ciąg, który reprezentuje oryginalne dane wejściowe z kopią tej wartości.Gets a string that represents the original input data backing this value.

public:
 System::String ^ GetRawText();
public string GetRawText ();
member this.GetRawText : unit -> string
Public Function GetRawText () As String

Zwraca

Oryginalne dane wejściowe obsługujące tę wartość.The original input data backing this value.

Wyjątki

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Dotyczy