ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Item4 Pole

Definicja

Pobiera wartość czwartego elementu bieżącego ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> wystąpienia.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's fourth element.

public: T4 Item4;
public T4 Item4;
val mutable Item4 : 'T4
Public Item4 As T4 

Wartość pola

T4

Dotyczy