ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Item5 Pole

Definicja

Pobiera wartość piątego elementu wystąpienia bieżącego ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.Gets the value of the current ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> instance's fifth element.

public: T5 Item5;
public T5 Item5;
val mutable Item5 : 'T5
Public Item5 As T5 

Wartość pola

T5

Dotyczy