ExpressionBindingCollection.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie ExpressionBinding obiekty z kolekcji.Removes all the ExpressionBinding objects from the collection.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public:
 void Clear();
public void Clear ();
member this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Dotyczy