PagedControl.OnPageChange(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Dzieli formant na strony.Paginates a control. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

protected:
 override void OnPageChange(int oldPageIndex, int newPageIndex);
protected override void OnPageChange (int oldPageIndex, int newPageIndex);
override this.OnPageChange : int * int -> unit
Protected Overrides Sub OnPageChange (oldPageIndex As Integer, newPageIndex As Integer)

Parametry

oldPageIndex
Int32

NoneNone

newPageIndex
Int32

NoneNone

Dotyczy