StyleSheet Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StyleSheet.Initializes a new instance of the StyleSheet class. {1>Ten interfejs API jest przestarzały.<1}This API is obsolete. Informacje o sposobach tworzenia aplikacji mobilnych ASP.NET można znaleźć w temacie Mobile Apps & witryny z ASP.NET.For information about how to develop ASP.NET mobile applications, see Mobile Apps & Sites with ASP.NET.

public:
 StyleSheet();
public StyleSheet ();
Public Sub New ()

Dotyczy