AsyncContentLoadedEventArgs.PercentComplete Właściwość

Definicja

Pobiera procentową zawartość, która została załadowana.Gets the percentage of content that has been loaded.

public:
 property double PercentComplete { double get(); };
public double PercentComplete { get; }
member this.PercentComplete : double
Public ReadOnly Property PercentComplete As Double

Wartość właściwości

Double

Procent załadowanej zawartości.The percentage of content that has been loaded.

Dotyczy