AutomationLiveSetting Wyliczenie

Definicja

Opisuje charakterystykę powiadomienia określonego regionu na żywo.Describes the notification characteristics of a particular live region.

public enum class AutomationLiveSetting
public enum AutomationLiveSetting
type AutomationLiveSetting = 
Public Enum AutomationLiveSetting
Dziedziczenie
AutomationLiveSetting

Pola

Assertive 2

Element wysyła powiadomienia o przerwie, jeśli zawartość regionu aktywnego uległa zmianie.The element sends interruptive notifications if the content of the live region has changed. W przypadku tego ustawienia klienci automatyzacji interfejsu użytkownika i technologie pomocnicze powinny przerwać użytkownika do informowania o zmianach w regionie aktywnym.With this setting, UI Automation clients and assistive technologies are expected to interrupt the user to inform of changes to the live region.

Off 0

Element nie wysyła powiadomień, jeśli zawartość regionu aktywnego zmieniła się.The element doesn't send notifications if the content of the live region has changed.

Polite 1

Element wysyła powiadomienia nieprzerwane, jeśli zawartość regionu aktywnego uległa zmianie.The element sends non-interruptive notifications if the content of the live region has changed. W przypadku tego ustawienia klienci automatyzacji interfejsu użytkownika i technologie pomocnicze nie przekazują użytkownikowi powiadomienia o zmianach w regionie aktywnym.With this setting, UI Automation clients and assistive technologies are expected to not interrupt the user to inform of changes to the live region.

Dotyczy