AutomationProperties.GetIsRequiredForForm(DependencyObject) Metoda

Definicja

Pobiera IsRequiredForForm dołączoną właściwość dla określonego elementu DependencyObject .Gets the IsRequiredForForm attached property for the specified DependencyObject.

public:
 static bool GetIsRequiredForForm(System::Windows::DependencyObject ^ element);
public static bool GetIsRequiredForForm (System.Windows.DependencyObject element);
static member GetIsRequiredForForm : System.Windows.DependencyObject -> bool
Public Shared Function GetIsRequiredForForm (element As DependencyObject) As Boolean

Parametry

element
DependencyObject

DependencyObjectAby sprawdzić.The DependencyObject to check.

Zwraca

Boolean

A boolean który wskazuje, czy określony element ma wartość IsRequiredForForm .A boolean that indicates whether the specified element is IsRequiredForForm.

Dotyczy