AutomationProperties.Name Właściwość dołączona

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę elementu.Gets or sets the name of the element.

see GetName, and SetName
see GetName, and SetName
see GetName, and SetName

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field NameProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true BrakNone

Dotyczy