OrientationType Wyliczenie

Definicja

Zawiera wartości określające orientację formantu.Contains values that specify the orientation of a control.

public enum class OrientationType
public enum OrientationType
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("5F8A77B4-E685-48c1-94D0-8BB6AFA43DF9")]
public enum OrientationType
type OrientationType = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("5F8A77B4-E685-48c1-94D0-8BB6AFA43DF9")>]
type OrientationType = 
Public Enum OrientationType
Dziedziczenie
OrientationType
Atrybuty

Pola

Horizontal 1

Określa, że kontrolka ma orientację poziomą.Specifies that the control has horizontal orientation.

None 0

Określa, że kontrolka nie ma orientacji.Specifies that the control has no orientation.

Vertical 2

Określa, że kontrolka ma orientację w pionie.Specifies that the control has vertical orientation.

Dotyczy

Zobacz też