AutomationControlType Wyliczenie

Definicja

Określa ControlType , który jest udostępniany dla klienta automatyzacji interfejsu użytkownika.Specifies the ControlType that is exposed to the UI Automation client.

public enum class AutomationControlType
public enum AutomationControlType
type AutomationControlType = 
Public Enum AutomationControlType
Dziedziczenie
AutomationControlType

Pola

Button 0

ButtonTyp formantu.A Button control type.

Calendar 1

CalendarTyp formantu.A Calendar control type.

CheckBox 2

CheckBoxTyp formantu.A CheckBox control type.

ComboBox 3

ComboBoxTyp formantu.A ComboBox control type.

Custom 25

CustomTyp formantu.A Custom control type.

DataGrid 28

DataGridTyp formantu.A DataGrid control type.

DataItem 29

DataItemTyp formantu.A DataItem control type.

Document 30

DocumentTyp formantu.A Document control type.

Edit 4

EditTyp formantu.An Edit control type.

Group 26

GroupTyp formantu.A Group control type.

Header 34

HeaderTyp formantu.A Header control type.

HeaderItem 35

HeaderItemTyp formantu.A HeaderItem control type.

5

HyperlinkTyp formantu.A Hyperlink control type.

Image 6

ImageTyp formantu.An Image control type.

List 8

ListTyp formantu.A List control type.

ListItem 7

ListItemTyp formantu.A ListItem control type.

Menu 9

MenuTyp formantu.A Menu control type.

MenuBar 10

MenuBarTyp formantu.A MenuBar control type.

MenuItem 11

MenuItemTyp formantu.A MenuItem control type.

Pane 33

PaneTyp formantu.A Pane control type.

ProgressBar 12

ProgressBarTyp formantu.A ProgressBar control type.

RadioButton 13

RadioButtonTyp formantu.A RadioButton control type.

ScrollBar 14

ScrollBarTyp formantu.A ScrollBar control type.

Separator 38

SeparatorTyp formantu.A Separator control type.

Slider 15

SliderTyp formantu.A Slider control type.

Spinner 16

SpinnerTyp formantu.A Spinner control type.

SplitButton 31

SplitButtonTyp formantu.A SplitButton control type.

StatusBar 17

StatusBarTyp formantu.A StatusBar control type.

Tab 18

TabTyp formantu.A Tab control type.

TabItem 19

TabItemTyp formantu.A TabItem control type.

Table 36

TableTyp formantu.A Table control type.

Text 20

TextTyp formantu.A Text control type.

Thumb 27

ThumbTyp formantu.A Thumb control type.

TitleBar 37

TitleBarTyp formantu.A TitleBar control type.

ToolBar 21

ToolBarTyp formantu.A ToolBar control type.

ToolTip 22

ToolTipTyp formantu.A ToolTip control type.

Tree 23

TreeTyp formantu.A Tree control type.

TreeItem 24

TreeItemTyp formantu.A TreeItem control type.

Window 32

WindowTyp formantu.A Window control type.

Dotyczy

Zobacz też