UIElementAutomationPeer.GetLiveSettingCore Metoda

Definicja

Pobiera charakterystykę powiadomienia dla aktywnego regionu UIElement obiektu, który jest skojarzony z tym elementem UIElementAutomationPeer .Gets the notification characteristics of the live region of the UIElement object that is associated with this UIElementAutomationPeer. Ta metoda jest wywoływana przez GetLiveSetting() .This method is called by GetLiveSetting().

protected:
 override System::Windows::Automation::AutomationLiveSetting GetLiveSettingCore();
protected override System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting GetLiveSettingCore ();
override this.GetLiveSettingCore : unit -> System.Windows.Automation.AutomationLiveSetting
Protected Overrides Function GetLiveSettingCore () As AutomationLiveSetting

Zwraca

AutomationLiveSetting

Charakterystyka powiadomienia w regionie aktywnym.The notification characteristics of the live region.

Dotyczy