ContentElement.AreAnyTouchesDirectlyOverProperty Pole

Definicja

Identyfikuje AreAnyTouchesDirectlyOver Właściwość zależności.Identifies the AreAnyTouchesDirectlyOver dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ AreAnyTouchesDirectlyOverProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty AreAnyTouchesDirectlyOverProperty;
 staticval mutable AreAnyTouchesDirectlyOverProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly AreAnyTouchesDirectlyOverProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy