ContentElement.IsKeyboardFocusedProperty Pole

Definicja

Identyfikuje IsKeyboardFocused Właściwość zależności.Identifies the IsKeyboardFocused dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsKeyboardFocusedProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsKeyboardFocusedProperty;
 staticval mutable IsKeyboardFocusedProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsKeyboardFocusedProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy