ContentElement.IsKeyboardFocusWithinProperty Pole

Definicja

Identyfikuje IsKeyboardFocusWithin Właściwość zależności.Identifies the IsKeyboardFocusWithin dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsKeyboardFocusWithinProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsKeyboardFocusWithinProperty;
 staticval mutable IsKeyboardFocusWithinProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsKeyboardFocusWithinProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy