ContentElement.TouchesDirectlyOver Właściwość

Definicja

Pobiera wszystkie urządzenia Touch, które znajdują się nad tym elementem.Gets all touch devices that are over this element.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ TouchesDirectlyOver { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Input::TouchDevice ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Input.TouchDevice> TouchesDirectlyOver { get; }
member this.TouchesDirectlyOver : seq<System.Windows.Input.TouchDevice>
Public ReadOnly Property TouchesDirectlyOver As IEnumerable(Of TouchDevice)

Wartość właściwości

Wyliczenie TouchDevice obiektów, które znajdują się w tym elemencie.An enumeration of TouchDevice objects that are over this element.

Dotyczy