DataGridColumn.PastingCellClipboardContent Zdarzenie

Definicja

Występuje przed przeniesieniem zawartości schowka do komórki.Occurs before the clipboard content is moved to the cell.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Controls::DataGridCellClipboardEventArgs ^> ^ PastingCellClipboardContent;
public event EventHandler<System.Windows.Controls.DataGridCellClipboardEventArgs> PastingCellClipboardContent;
member this.PastingCellClipboardContent : EventHandler<System.Windows.Controls.DataGridCellClipboardEventArgs> 
Public Custom Event PastingCellClipboardContent As EventHandler(Of DataGridCellClipboardEventArgs) 
Public Event PastingCellClipboardContent As EventHandler(Of DataGridCellClipboardEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<DataGridCellClipboardEventArgs>

Uwagi

Programy obsługi zdarzeń mogą modyfikować zawartość schowka przed jej zapisaniem w zawartości komórki.Event handlers can modify the clipboard content before it gets stored in the cell content.

Dotyczy