DataGridColumnEventArgs Klasa

Definicja

Dostarcza dane dla ColumnDisplayIndexChanged zdarzeń i ColumnReordered .Provides data for the ColumnDisplayIndexChanged and ColumnReordered events.

public ref class DataGridColumnEventArgs : EventArgs
public class DataGridColumnEventArgs : EventArgs
type DataGridColumnEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class DataGridColumnEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
DataGridColumnEventArgs
Pochodne

Konstruktory

DataGridColumnEventArgs(DataGridColumn)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataGridColumnEventArgs.Initializes a new instance of the DataGridColumnEventArgs class.

Właściwości

Column

Pobiera kolumnę powiązaną ze zdarzeniem.Gets the column related to the event.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy